“Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro”
Denumire proiect

INFORMAȚII PRIVIND PROIECTUL 153/25.11.2016 IN2-FOTOPLASMAT


Programul Operaţional: POC
Axa Prioritară: AP1 - CDI în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor
Acţiunea: 1.1.1
Tipul de proiect: Proiect de construcţii pentru crearea de noi centre de cercetare, institute şi laboratoare în cadrul unitaților și instituțiilor de drept public existente si dotarea acestora cu echipamente și instrumente de cercetare
Domeniul și subdomeniul în care se încadrează proiectul: Domeniu 4. ECO-NANO-TEHNOLOGII ȘI MATERIALE AVANSATE
Subdomeniu 4.1. Echipamente de transport: 4.1.1 Noi generații de vehicule şi tehnologii ecologice şi eficiente energetic
Subdomeniu 4.3. Tehnologii de depoluare: 4.3.1 Tehnologii de depoluare şi valorificare a deşeurilor
Subdomeniu 4.4. Materiale: 4.4.1 Substituția materialelor critice şi creşterea duratei de funcționare a materialelor prin acoperiri funcționale, 4.4.2 Materiale polimerice, nanomateriale, nanotehnologii, 4.4.3 Materiale și tehnologii pentru sănătate, 4.4.4 Materiale pentru energie, 4.4.5 Materiale pentru dezvoltarea infrastructurii, construcțiilor și mijloacelor de transport, 4.4.6 Materiale avansate si tehnologii destinate aplicațiilor de nișă ale economiei.
Denumirea beneficiarului Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației – INFLPR
Valoarea totală a proiectului 66.504.658,66 lei,
din care valoare eligibilă 61.562.658,92 lei
Valoarea cofinanțării asigurate de Uniunea Europeană 49.250.127,14 lei, reprezentând 80% din valoarea eligibilă
Valoarea finanțării naționale 12.312.531,78 lei reprezentând 20% din valoarea eligibilă
Valoarea neeligibilă 4.941.999,74 lei
Data începerii proiectului 25.11.2016
Data finalizării proiectului24.11.2022
Codul MySMIS 108159

Proiect co-finanțat de UNIUNEA EUROPEANĂ din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014 - 2020.

Centrul de Inovare va deservi cerintelor de inovare ale companiilor din cluster-ul MHTC si din sectoarele economice competitive si are ca scop de a cerceta – dezvolta si inova nano-tehnologii și materiale avansate din sfera:

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea capacității de cercetare-dezvoltare și de transfer de cunoștințe a INFLPR București prin crearea unui Centru de Inovare Interdisciplinar de Fotonică și Plasmă pentru Eco-Nano Tehnologii și Materiale Avansate care va deservi cerințelor de inovare ale companiilor din cluster-ul MHTC și din sectoarele economice competitive.

Beneficiu: Centrul IN2-FOTOPLASMAT constituie veriga lipsa intre activitatile de cercetare fundamentala/aplicativa din INFLPR si cerintele companiilor private.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 1. Construcția și dotarea Centrului de Inovare Interdisciplinar de Fotonică și Plasmă pentru Eco-Nano Tehnologii și Materiale Avansate. Rezultatele preconizate sunt:
  • realizarea unui centru de cercetare si crearea unui numar de 9 noi laboratoare de CD;
  • un echipament IT si pentru comunicatii achizitionate prin proiect;
  • un numar de 84 instalatii, echipamente si instrumente independente de cercetare;
  • un numar de 7 aplicatii informatice si licente;
  • un numar de 23 echipamente de CD in valoare de peste 100.000 euro achizitioante.
 2. Transferul și valorificarea rezultatelor cercetării obținute în cadrul centrului, inclusiv prin dezvoltarea de produse și tehnologii inovative pentru sau în colaborare cu companiile din cadrul clusterului Măgurele High Tech Cluster (MHTC).
 3. Întărirea colectivului de cercetare-dezvoltare al INFLPR prin stimularea dezvoltării abilităților specialiștilor existenți și cooptarea de noi cercetători în cadrul institutului. Rezultatele preconizate sunt:
  • crearea unui numar de 14 locuri de munca cu norma intreaga pentru cercetatori din care 4 post doc, 4 doctoranzi si 2 cercetatori din strainatate;
  • crearea unui numar de 3 locuri de munca altele decat CD;
  • mentinerea a 23 de locuri de munca cu norma intreaga care vor lucra in departamente cu facilitati imbunatatite.
 4. Întărirea capacității de participare la proiecte internaționale, în special la programele UE, continuarea și dezvoltarea de proiecte cu parteneri internaționali, pentru activități de cercetare și pentru dezvoltarea de servicii/tehnologii/produse noi.

Centrul de Inovare Interdisciplinar de Fotonică și Plasmă pentru Eco-Nano Tehnologii și Materiale Avansate va avea urmatoarele laboratoare:

 • Laboratorul de Sinteza, Procesare, Functionalizare
 • Laboratorul de Analiză, Caracterizare, Testare
 • Laboratorul de Biologie
 • Laboratorul de Prototipare
 • Laborator de Chimie
 • Ateliere Suport (mecanica, electronica si optica)
 • Centru de Calcul

"Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României."