“Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro”
Denumire proiect

OBIECTIVE


Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea capacității de cercetare-dezvoltare și de transfer de cunoștințe a INFLPR București prin crearea unui Centru de Inovare Interdisciplinar de Fotonică și Plasmă pentru Eco-Nano Tehnologii și Materiale Avansate care va deservi cerințelor de inovare ale companiilor din cluster-ul MHTC și din sectoarele economice competitive.

    Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
  1. Construcția și dotarea Centrului de Inovare Interdisciplinar de Fotonică și Plasmă pentru Eco-Nano Tehnologii și Materiale Avansate.
  2. Transferul și valorificarea rezultatelor cercetării obținute în cadrul centrului, inclusiv prin dezvoltarea de produse și tehnologii inovative pentru sau în colaborare cu companiile din cadrul clusterului Măgurele High Tech Cluster (MHTC), unde INFLPR este membru fondator, cât și pentru și de către companiile din sectoarele economice competitive: textile și pielărie, lemn și mobilă, industria auto și componente, tehnologia informațiilor și comunicațiilor, sănătate și produse farmaceutice, energie și management de mediu și bioeconomie (agricultura, silvicultură, pescuit și acvacultură), biofarmaceutica și biotehnologii, interesate de rezultatele cercetării.
  3. Întărirea colectivului de cercetare-dezvoltare al INFLPR prin stimularea dezvoltării abilităților specialiștilor existenți și cooptarea de noi cercetători în cadrul institutului.
  4. Întărirea capacității de participare la proiecte internaționale, în special la programele UE, continuarea și dezvoltarea de proiecte cu parteneri internaționali, pentru activități de cercetare și pentru dezvoltarea de servicii/tehnologii/produse noi.

"Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României."