“Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro”
Denumire proiect

REZUMAT


Cladire_POC

Proiectul își propune creșterea capacității de cercetare-dezvoltare și de transfer de cunoștințe a INFLPR București prin crearea unui Centru de Inovare Interdisciplinar de Fotonică și Plasmă pentru Eco-Nano Tehnologii și Materiale Avansate care va deservi cerințelor de inovare ale companiilor din cluster-ul MHTC și din sectoarele economice competitive. Prin această investiție se urmărește îndeplinirea mai multor obiective incluse în strategia INFLPR de a se alinia la standardele, nevoile și performanțele cerute de mediul industrial și programele de finanțare a cercetării, în special cele europene precum Orizont 2020.

Implementarea proiectului IN2-FOTOPLASMAT va permite dezvoltarea activităţilor de cercetare – dezvoltare – inovare în cadrul INFLPR prin progresul tehnologic al tematicilor existente și prin abordarea de tematici noi în domeniul ECO-NANO-TEHNOLOGIILOR ȘI MATERIALELOR AVANSATE. Valoarea științifică adăugată și cea economică preconizată sunt foarte mari, ținând cont de faptul că atingerea unui nivel de dezvoltare tehnologică mai aproape de cerințele pieței asigură calea mai rapidă către succes.


"Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României."