“Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro”
Denumire proiect

MEDIA


2016

Va informam cu privire la semnarea de catre INFLPR a contractului de finantare nr. 153/25.11.2016 cu Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica si Inovare in calitate de Organism Intermediar (OI), in numele si pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) in calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operational Competitivitate (POC) in vederea implementarii proiectului P_36_608 intitulat:

Proiectul se va derula pe o perioada de 36 de luni si are ca obiectiv general cresterea capacitatii de cercetare-dezvoltare si de transfer de cunostinte a Institutului prin crearea unui centru ultramodern de cercetare care va deservi cerintelor de inovare ale companiilor din cluster-ul MHTC si din sectoarele economice competitive.

In cadrul proiectului urmeaza a fi construita o noua cladire, cu suprafata de aproximativ 2000 mp, care va avea 4 laboratoare de cercetare, asistate de 1 laborator de chimie, 3 ateliere suport (de mecanica, electronica si optica) si un centru de calcul, precum si spatii de birouri si o sala de seminar.ANUNT

AFIS PROIECT

COMUNICAT de PRESA

La data de 20 iulie 2017 a fost publicata cererea de oferta cu numarul 409626, avand codul unic de identificare RFQ0098076 si denumirea Servicii de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru realizarea proiectului "Centru de Inovare Interdisciplinara de Fotonica si Plasma pentru Eco-Nano Tehnologii si Materiale Avansate", cu o valoare estimata fara TVA de 9,532,266.00 RON.

    Coduri CPV:
  • 45214620-2 Lucrari de constructii de unitati de cercetare si experimentare (Rev.2)
  • 71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)"Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României."